Irodalmi fotóalbumok – Orbán Balázs (6.)

Tartalom

  1. Orbán Balázs (1.)
  2. Orbán Balázs (2.)
  3. Orbán Balázs (3.)
  4. Orbán Balázs (4.)
  5. Orbán Balázs (5.)
  6. Orbán Balázs (6.) (aktuális oldal)

 

Orbán Balázs, a legnagyobb székely (6.)

Feledhetetlen jó anyám emlékezetének szentelve

„… gyermeki emlékeim visszamerengései közepette még most is feltalálom elmosódott képét az anya és gyermek viszonttalálkozása végtelen örömének…Még most is képzeletem varázs vásznán lebeg az a szép, tekintélyes alak, festői keleti mezének pompájában, akit nagyanyának nevezheték, s aki ajándékaival, elkényeztető gyöngédségével, apró becéztetésével életem ez első szakában annyi örömet okozott nékem. Gyémántos ékszereinek, sok aranyának ragyogása most is felvillan előttem, mint egy tündérképnek mesés tüneménye, mint egy szép dajkamese vonzó képlete. Az is volt az, mert ő bármily boldognak is érezte magát feltalált gyermeke s virgonc unokái körében, mégse tudta feledni és nélkülözni a bűbájos kelet megszokott kellemeit, a miénktől eltérő életrendjét….”

Székelyudvarhely - Orbán Balázs tér
Székelyudvarhely – Orbán Balázs tér a Legnagyobb Székelyt ábrázoló szoborral

„…Nagyanyánk … ellenállhatlan honvágyat az anyai szeretettel akként igyekezett kibékíteni, hogy minket akart a Konstantinápolyba való beköltözésre rábírni, a gazdagság és jóllét fénylő képét ragyogtatván előttünk….De édesatyám, mint minden székely, szívósabban ragaszkodott szülőföldjéhez, mintsem azt elhagyni tudta volna, azon érzés, hogy gyermekeit magyaroknak nevelhesse sokkal erősebb volt, hogysem azt bárminő gazdagság kecsegtető ingerének alá tudta volna rendelni. Az ősi tűzhely vonzereje erősebb volt a távol kínálkozó szerencse minden csábjainál, mely a nemzetiségből való kivetkőzést, a hazától való megválást kívánta áldozatul. Atyám maradásra határozta magát s én áldom érette, mert inkább vagyok szegényen magyar, mint gazdagon világpolgár, mert inkább ragaszkodom ez őseim vére által, ezen annyi nemes szenvedés által szentesített földhöz, mint a világ bármely idegen boldog országához….”

„…Anyai nagyanyánk két évi itt mulatása után visszatért Konstantinápolyba, miután megígértette édes szülőimmel, hogy nemsokára megfogják látogatni a kis unokákkal együtt s huzamosabb ideig körében mulatni. Tündérmese fénylő képlete maradt továbbra is ő, mert a viszontlátás soha többé nem valósulhatott. Habár a levélbeli összeköttetés fonala többé meg nem szakadt ugyan, de a mi beutazásunk a szaporodó gyermekek gondozása …örökre meghiúsítá a viszontlátást s ezáltal a nagy örökség kézrevételét is, mert mi iskolába kerülvén, a család mozgósítása nagy mértékben megnehezíttetett, míg nem egyszer 1846-ban a konstantinápolyi osztrák követségtől — mely levelezésünket közvetíté — értesítés jött, hogy nagyanyánk terhes beteg s ha látni és örökségünket megmenteni akarjuk, haladéktalanul keljünk útra.…”

„…El is indultunk gyorsan, amit nagyanyánk betegsége feletti aggodalmunk … siettetett… lekéstünk a gőzösről, ami egy hétig … való Galacon veszteglést vont maga után…Volt nagyanyánknak egy mostoha testvére, egy Krizándo nevű álnok ember, ki édesanyám megkerülése által a vélt örökségtől elüttetett. Szerencse, hogy a végrendeletről vett hiteles másolatot az osztrák követséghez letette az aggódó nagyanya, mert különben arról még tudomást se szerezhettünk volna….Az orvosi vélemény konstatálta, hogy nagyanyánk mérgezés által halt el, megérkeztünk előtt öt nappal, tehát, ha mi Galacon a gőzösről le nem késünk, még életben találtuk volna…Nagyanyánk többi házát is el nem prédálták, azt csak annak lehetett köszönni, hogy a vakuf (török papok) mint a gyermektelen ráják örököse e házak hodcsetjeit lefoglalta….mi kegyelemből nyert két kis puszta szobában meghúzódva, alig volt, hogy hova lehajtsuk árva fejünket….”

„…A végrendelet megkerülése megnyitá nagyanyánk puszta lakásának ajtajait is előttünk, ahol úgy ahogy szegényesen elhelyezkedtünk, ügyünk azonban nagyon lassan bonyolódott, … a török törvényszékek, melyeknél az érdekelt papok voltak a bírák …mint külhatalom alattvalója a török törvények értelmében a török birodalomban fekvőségeket nem bírhat. …És kezdetét vette egy hosszú és bonyolult per, …” „… hosszas szenvedés után végre jobb napok következtek, édesanyám egyszerre … jövedelemhez jutott, …Míg én ott bolyongtam kelet klasszikus földjén, az alatt …Ő nemcsak kiváló családanya és példányszerű jó gazdaszszony volt, aki megtudta takarítani és gyarapítani a családi vagyont, hanem még a gazdát is gyakran helyettesítette, mert édesatyám soha se volt valami szenvedélyes gazda: de különben is távolabb vidéken levő jószágain, s mint királyi hivatalos az országgyűléseken is huzamosabban időzvén: ilyenkor édesanyám otthon a gazdát is helyettesítette, s a férfi teendőit is oly páratlan eréllyel, tapintattal s oly szakértelemmel teljesíté, ami méltán az idegenek bámulatát s gyermekei hálás elismerését kell, hogy maga után vonja….”

Orbán Balázs fotója az Alsórákosi-szorsban
Orbán Balázs fotója az Alsó-Rákosi-szorsban: Turdoja sziklája

Amidőn hazánkra nehézkedett a sors keze, … igen sokan húzódtak Konstantinápolyba… a légióban szolgált magyar vitézek….Ezen szegény bujdosókból… sok pusztult volna el étlen és nyomorban, ha édesanyám meg nem nyitja előttük … házát, Én addig is szerettem jó anyámat, önmagamért, a tőle nyert végtelen jóságaiért; de e perctől fogva tisztelni tanultam hazámért, s szerencsétlen száműzötteivel gyakorolt jótéteményéért….Nemcsak gyermeki, hanem hazafiúi kötelességet vélek teljesíteni, amidőn most — midőn áldott lelke elköltözött közülünk — ezen érdemeit kiemelve köztudomásra hozom, hogy emlékezetét nemcsak a hálás gyermek meleg érzetével, hanem a hazafias elismerés zománcával vonhassam be… .mert a haza szent ügyéért hozott áldozat dúsan hozza meg erkölcsi kamatját, e tartozást akartam igénytelen soraimmal leróni, midőn az elismerésnek koszorúját helyezem utólagosan koporsójára, melynek legszebb, legragyogóbb díszét a száműzöttek hála könnyei képezik. …”

Orbán Balázs: Törökországról
Fekedhetetlen jó anyám emlékezetének szentelve (részletek)
(Megj,: Szabadság, Nagyvárad, 1884. január 26-február 3. 22-29.sz.)

Kapcsolódó fotóalbum: A legnagyobb székely – Orbán Balázs

 

Folytatásban: újabb irodalmi fotóalbum: A nagy székely mesemondó – Benedek Elek

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .