Irodalmi fotóalbumok – Orbán Balázs (4.)

Tartalom

  1. Orbán Balázs (1.)
  2. Orbán Balázs (2.)
  3. Orbán Balázs (3.)
  4. Orbán Balázs (4.) (aktuális oldal)
  5. Orbán Balázs (5.)
  6. Orbán Balázs (6.)

 

Orbán Balázs, a legnagyobb székely (4.)

Hajdó István, tb. főesperes, székelylengyelfalvi plébános (általunk nagyra becsült és szeretett “Pista papbácsink”) az alábbi Ajánlást írta az irodalmi fotóalbumhoz, Székelylengyelfalván, 2008. szeptember 16-án:

Orbán Balázs feltámadása

1973-ban Erdély nagy püspöke Márton Áron megszólított: „Fiam, Nyikómalomfalva, ahol lelkipásztor vagy, nincs messze Székelylengyelfalvától. Nem tudok papot küldeni a megüresedett plébániára, ezért rád bízom a falut. Vezesd!” Elérkezett az első találkozásunk a vasárnapi szentmisén. A szentmise után kimentem az Orbán kúriába. A családi ház megbújt az égig emelkedő cserefák árnyékéban. A kertben találtam rá az enyészetnek indult családi síremlékekre. Bokrok közt, gondozatlanul, a földön hevertek. Szomorúan leültem az egyik sírkő peremére. Ősz volt. Kiszáradt gallyak, virágok maradványai zörögtek lábam alatt, mintha azt üzenték volna: Erdélynek, ennek a szép kis birodalomnak, az enyészet véget akar vetni. Ősz volt a lelkemben is. Szemem a földre szegezem. Az őszi harmatban egyszer csak felfedeztem, hogy a földre döntött sírkő mellett félénk kis virágok nyiladoztak, szerényen, méltóságosan hirdették a feltámadást. És egyszer csak megszólalt a néma sír is, üzent báró Orbán János: „Balázs fiam, amikor vállára akasztotta a bujdosók tarisznyáját azért járta be Erdély földjét, fényképezte várait, fehér templomok tornyait és térképezett fel mindent, hogy hirdesse: lesz feltámadás. Bátran vállaljátok a golgotás utat, mert akiknek szívét Isten ebből a fölből gyúrta, annak vállalnia kell ősei szent hitét. Ezt a rátok hagyott szent földet elhagyni nem szabad, mert ez a tiétek és a miénk. Itt várjuk a feltámadást.” Azokban a nehéz időkben Orbán Balázs nevét kimondani sem szabadott. Nikodémusként hittan óra után magam köré gyűjtöttem a gyerekeket és megkérdeztem: Ismeritek Orbán Balázst, falutok nagy szülöttét? Nem válaszoltak, lehajtották a fejüket. Gyerekek, – folytattam –, szeretnétek találkozni Orbán Balázzsal? Felcsillantak a gyermekszemek. Kórusban válaszolták: Igen. Elindultunk a kúria kertjébe, a zúgó szélben félelmetesen hajladozó cserefák közé. Gyerekek, látjátok, ez a kidöntött síremlék Orbán Balázs édesapjának sírköve, itt nyugszik a teste. Egyszer csak az egyik gyerek megkérdezi: És az édesanyját hová temették? Gyerekek, keressük meg a sírját. Itt nem találjuk ebben a sírkertben. Kezetekkel érintsétek meg Orbán Balázs édesapjának síremlékét, és a másikat emeljük a magasba. A Szejke felé irányuljon kezetek, mert édesanya és fia Orbán Balázs egy sírban nyugosznak. Az anyai szív és a gyermeki szív elválaszthatatlanok. Most egyik kezetek az édesapa sírját érinti, a másik kezetek az édesanya szívét fedő sírdombot, de ki van még itt, akivel ma találkoznunk kell. Szinte kórusban válaszolták: Orbán Balázs. Gyerekek, a három nagy személyiség közül, kit támasszunk fel, kire van ma igen nagy szükségünk? Orbán Balázst – válaszoltak a gyerekek. Akkor most imádkozzunk, és Orbán Balázst támasszuk fel! Tudjátok, hogy történik Orbán Balázs feltámasztása? Kiáltsuk hangosan: Ma szentül esküszöm, vállalom, én ORBÁN BALÁZS LESZEK. Így támadt fel Orbán Balázs. Ma is fel kell támadnia, mert ha akkor elég volt, ebben a történelmi viharban, nem elég egy, mindenki legyen Orbán Balázs.

Orbán Balázs emlékére állított tábla Lengyelfalván
Orbán Balázs emlékére állított tábla Lengyelfalván, az emlékszoba épületének falán

180 esztendőre tekintünk vissza. A visszatekintésben segítenek Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla testvéreink. Egy ereklyét adnak kezünkbe, ezt a csodálatos könyvet, fogjuk és szorítsuk szívünkre, mert e könyv a múltról szól a jelennek és a jelenről a jövőnek. Ebben a könyvben a szavak és képek kiegészítik egymást, mert a szavak csonkák képek nélkül. A képek önmagukban rejtélyek maradnak. A 180 éves nagy múltat idéző könyv az üzeni: Ha meg akartok maradni Árpád karjából csörgedező vérbe  a tietek is olvadjon bele. Szent István jobbja hirdeti a magyar függetlenséget és szabadságot. Mi is ezt vállaljuk és hirdessük életünkkel. Szívünk dobogja Orbán Balázs végrendeletének szent parancsát: „Erdélyinek lenni több munkát és nagyobb felelősséget jelent.” Ma, az idők jeleit figyelve, Orbán Balázs kissé átformáljuk végrendeleted szent parancsát. A Kárpát Duna medencében, Hunniában élni, több munkát és nagyobb felelősséget jelent. Ehhez adjon nekünk erőt a történelem gondviselő Istene.

Orbán Balázs-gyűjtemény, Szejkefürdő, Borvízmúzeum
Orbán Balázs-gyűjtemény – Szejkefürdő, Borvízmúzeum

ORBÁN BALÁZS adósai vagyunk címmel Zepeczáner Jenő, múzeumigazgató írt Előszót a fotóalbumhoz, Székelyudvarhelyen, 2008. szeptember 20-án:

A „legnagyobb székely” életrajzába téves adatok kerültek, ezeket senki sem javította ki. A róla írók egymástól vették át ellenőrzés nélkül a tévedéseket. Bányai János és Lévai Lajos bizonyította be, hogy 1829. február 3-án született és nem 1830-ban. A téves adat később is mindegyre megjelent.

Közhelynek számit, hogy a „selmeci Knechtel János” felesége, Orbán Balázs nagyanyja görög eredetű volt. Pedig csak el kell olvasni a Törökországról (Fedhetetlen jó anyám emlékezetének szentelve) című, 1884-ben megjelent írását, hogy megtudjuk: a Naxos szigeti „elsőrendű latin [olasz] családból eredő Foresti Mária” volt a nagyanyja. „Keleten, s különösen az Archipelagus szigetein, de magában Pérában és Galatában igen sok latin van még most is, akik a keresztes háboruk alkalmával alakított latin birodalom idejében származtak oda, leginkább Olaszországból, s bár a birodalmat, melyet alapítottak, elsöpré az arab, s török hódítás, az itt maradott latinok egészen napjainkig, tehát hét és fél századon át, megtarák úgy nemzetiségüket, mint vallásukat. … Igen sok latin család ma is fenntartja a genuai és velencei rokon családokkal való összeköttetését, s ősnemes voltukra s messze fel menő törzsfájukra büszke önérzettel hivatkoznak.” Tovább a Foresti családról írja: „hercegi eredetet szenvelgő naxosi latin családok közé tartozott a Foresti család is, melyből Knechtel nősült, … mind katolikusok, s ma is olaszul beszélnek, olasz eredetükre nagyon büszkék, … Knechtel nejének anyja a francia eredetű Pilian családból származott, … Még most is képzeletem varázs vásznán lebeg az a szép, tekintélyes alak, festői keleti mezének pompájában, akit nagyanyának nevezheték, s aki ajándékaival, elkényeztető gyöngédségével, apró becézgetésével életem első szakában annyi örömet okozott nekem. Gyémántos ékszereinek, sok aranyának ragyogása most is felvillan előttem, mint egy tündérképnek mesés tüneménye, mint egy szép dajkamese vonzó képzete.”

Apja, Orbán János „a napóleoni hadjáratokból sebterhelten és sebzett szívvel jött haza, … visszatért a polgári életbe, ahol sohasem tudott a némettel megbékülni, s mindig a Magyarország függetlenítéséért buzgólkodó szabadelvűek táborában küzdött.”

Orbán Balázs élete, – keleti utazása, találkozása Kossuth Lajossal (ami meghatározó volt egész életére) és a ’48-as emigránsokkal, majd a székelyföldi utazása, következetes ellenzéki álláspontja mind egy romantikus regénybe illik. Tőle hallotta Jókai Mór székelytárgyú regényei alaptörténetét, de megírhatta volna Orbán Balázs életregényét is.

Orbán Balázs polihisztor tudós volt. Fő műve, A Székelyföld leírása … ma is időszerű, sokoldalú kiindulópontja a kutatóknak. Elsők között alkalmazta az új találmányt, a fényképezést gyakorlati, tudományos célokra.

Hányatott sorsú fényképeinek (ezeken kívül semmi nem maradt ránk tárgyi hagyatékából), újrakiadása az egykori helyszíneken felvett replikákkal párosítva, a csodálatos nyelvezettel megírt kísérő szöveggel aláfestve méltó Orbán Balázs nagyságához. Adósságunk nagyszerű törlesztése.

A lengyelfalvi Orbán-kúria kertjében a családi sírhely
A családi sírhely a lengyelfalvi Orbán-kúria kertjében

Kapcsolódó fotóalbum: A legnagyobb székely – Orbán Balázs

Folytatjuk…

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .