Címke: Telegdi főesperesség

Visszatekintő – Erdélyalbum – Udvarhelyszék, a székely anyaszék – Nagy-Küküllő és Udvarhely vidéke

A Nagy-Küküllő Székelyudvrhelynél

Nagy-Küküllő és Udvarhely vidéke

Udvarhelyszék – elhelyezkedésének következtében – évszázadokon át viselte a „székely fő- és anyaszék” megnevezést, s ebben a minőségében fontos közigazgatási, katonai és egyházi feladatokat látott el, s egyházi szempontból a Telegdi főesperesség erdőháti kerületét alkotta. Székelyudvarhelyen több alkalommal tartottak nemzetgyűlést és hadiszemlét (lustrát).
Tovább >>