Szerző: Lőwey Lilla

Márton Áron emlékezete – “…küldnek fiút egy szelídet…” (7.)

Csíksomlyó, gyimesi zarándokok

Márton Áron emlékezete – Az iskolaépítő esperes-plébános

Augusztus az Ő születési hónapja. Minden év augusztus 28-án Csíkszentdomokos ünneplőbe öltözik. Nem csupán a testüket öltöztetik ünneplőbe, hanem a lelküket is. Mert így emlékeznek Márton Áronra a közülük kivált EMBERKATEDRÁLISRA.
Tovább >>

A Partium jeles városa – Nagyvárad (5.)

A Bihar megyei közkórház

Nagyvárad – A kórház és környéke

A gyógyintézmény története a múltba nyúlik vissza. Több szakaszban készült el, emeletet húztak rá, majd oldalirányba és az eredeti udvar irányába is bővítették. Főként a romantika stílusjegyei uralják, de néhol az angol gótikára jellemző beütések is észrevehetők, mint például a főkapu fölötti, bástya alakú oszlopfők. A terv Kiss Antal építész nevéhez fűződik.
Tovább >>

Márton Áron emlékezete – “…küldnek fiút egy szelídet…” (6.)

Csíksomlyói Szűzanyánk, hazajöttünk!- Hajdó István a csíksomlyói búcsúban, 2005-ben

Márton Áron emlékezete – Csíksomlyói Szűzanyánk, hazajöttünk! – Hajdó István

Hajdó Istvánnal, az egykori gyergyószentmiklósi főesperessel, Székelylengyelfalva néhai plébánosával igaz barátság fűzött össze bennünket. Tőle tudtunk meg legtöbbet Márton Áronról, Ő volt az, aki a legnagyobb tisztelettel és szeretettel emlékezett az Emberkatedrálisra. Az elhivatottságot, mely szívében, lelkében élt, Márton Árontól örökölte. A hit, a tettvágy, a nemzettársak szeretete, mind-mind Márton Áron hatására uralta lelkét. Imáiban mindig jelen volt a legendás püspök óriási géniusza, cselekedeteit is Ő irányította. Többször is vallott erről.
Tovább >>

A Partium jeles városa – Nagyvárad (4.)

A Petőfi-szobor, a park névadója

Nagyvárad – A Petőfi Sándor park

A Petőfi Sándor park, az egykori Schlauch-kert, a római katolikus püspöki palota közvetlen szomszédságában található.  A kommunista érát követően itt kapott helyet Petőfi Sándor, József Attila és Bethlen Gábor fejedelem szobra. Schlauch Lőrinc bíboros az 1800-as évek végén a püspöki palota kertjéből a városnak adományozta a területet, ebből alakították ki a parkot.
Tovább >>

A Partium jeles városa – Nagyvárad (3.)

A réti református templom

Nagyvárad – A Réti és Rogériusz-i református templomok

A nagyváradi reformátusokat 1925. január 1-től három parókiális körzetre osztották: az olaszi, újvárosi és velencei részre. Mivel az olaszi rész túl nagynak bizonyult rövid időn belül, úgy határoztak, hogy a réti körzet önálló életlehetőséget kap.
Az alapkőletételre 1928. augusztus 6-án került sor, sőt a munkálatokat ugyanabban az évben december 23-ig be is fejezik. Az imaházban nagy alagsort alakítottak ki, amely helyet biztosított kulturális rendezvények szervezésére. Ezeket a rendezvényeket a megalakult színjátszó csoport kezdeményezte. Létrejött az énekkar, amely a Sztárai Mihály énekes reformátor nevét kapta.
Tovább >>

Márton Áron emlékezete – “…küldnek fiút egy szelídet…” (5.)

Márton Áron, az eskető főpap

Márton Áron emlékezete – Az Emberkatedrális és a poeta angelicus

2015-ben jelent meg a Magyar Zsoltár című albumunk, mely Dsida Jenő életéből és munkásságából adott ízelítőt. A könyv anyagának gyűjtésekor tudtuk meg, hogy a költő 1928 júliusában részt vett Marosvásárhelyt egy fiúkongresszuson, A vers és a lélek című előadásával. Itt ismerkedett meg a helyi római katolikus főgimnázium és fiúnevelő intézet akkori hittanárával, Márton Áronnal. Találkozásuk sorsdöntőnek bizonyult Dsida Jenő későbbi életében. Márton Áron a kolozsvári egyetem lelkipásztora lett, ő vezette az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség egyetemi szakosztályát is, majd 1934 és 1936 között ő volt az országos igazgatója.
Tovább >>

Márton Áron emlékezete – “…küldnek fiút egy szelídet…” (4.)

Márton Áron hívei között, 1969

Márton Áron emlékezete – „Ha majd Márton Áron ad össze minket!”

Kányádi Sándorról 2011-ben készített albumunk gyűjtése közben 11 napot töltöttünk Sándor bácsival Székelyföldön. Együtt utaztunk életének helyszínein, egyik településről a másikba, mindent megmutatott, ami az ő számára fontos volt szülőföldjén. Ekkor mesélte el házasságkötésének történetét, s találkozását Márton Áronnal. Egymás tiszteletén alapuló szép keresztényi kapcsolat alakult ki közte és Márton Áron között, aki szívesen fogadta a protestáns költőt. „Mi más felekezeteket is szívesen látunk!” – mondta a katolikus püspök.
Tovább >>

Márton Áron emlékezete – “…küldnek fiút egy szelídet…” (3.)

Tamási Áron első iskolája felújítva, az író szobrával - Farkaslaka

Márton Áron emlékezete – Két jó barát, a két Áron

Augusztus az Ő születési hónapja. Minden év augusztus 28-án Csíkszentdomokos ünneplőbe öltözik. Nem csupán a testüket öltöztetik ünneplőbe, hanem a lelküket is. Mert így emlékeznek Márton Áronra a közülük kivált EMBERKATEDRÁLISRA.
Néhány gondolat Tamási Áronnal kötött barátsága történetéről:
Tamási Áronról 2010-ben készítettünk könyvet, s a gyűjtőmunka közben örömmel szembesültünk a két Áron barátságával. Márton Áron és a nála egy évvel fiatalabb Tamási Áron még a régi Magyarország szülöttei voltak, fiatal felnőttkorukig a történelmi Magyarország polgáraiként éltek, de mindketten a kisebbségi sorsban teljesedtek naggyá.
Tovább >>

Márton Áron emlékezete – “…küldnek fiút egy szelídet…” (2.)

A Márton Áron-szobor Kolozsváron, Bocskay Vince alkotása

Márton Áron emlékezete – műalkotások tükrében

Augusztus az Ő születési hónapja. Minden év augusztus 28-án Csíkszentdomokos ünneplőbe öltözik. Nem csupán a testüket öltöztetik ünneplőbe, hanem a lelküket is. Mert így emlékeznek Márton Áronra a közülük kivált EMBERKATEDRÁLISRA.
Tovább >>

Márton Áron emlékezete – “…küldnek fiút egy szelídet…” (1.)

Hajnalodik Csíkszentdomokos fölött

“…küldnek fiút egy szelídet…” A születés – 1896. augusztus 28.

A kálváriás szolgálatra, alku nincsen alázatra született Márton Áron Csíkszentdomokoson látta meg a napvilágot Márton Ágoston és Kurkó Julianna gyermekeként, 1896. augusztus 28-án.
Augusztus az Ő születési hónapja. Minden év augusztus 28-án Csíkszentdomokos ünneplőbe öltözik. Nem csupán a testüket öltöztetik ünneplőbe, hanem a lelküket is. Mert így emlékeznek Márton Áronra a közülük kivált EMBERKATEDRÁLISRA.
Tovább >>